Sadjarsko društvo Bele krajine

Strateški načrt Skupne kmetijske politike

Posredujem javno razpravo izhodišč v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike.

V pripravljenem gradivu najdete Strateški načrt, splošne cilje in anketo, ki jo lahko izpolnete do 25.11.2020.

Lep pozdrav,

JG