Sadjarsko društvo Bele krajine

Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje

Smo v času, ko se, žal, težko srečamo v živo na izobraževanjih in druženjih, kot je članom SDBK že v prijetni navadi. Kljub razmeram pa lahko svojo željo po izobraževanju zasitimo z udeležbo na virtualnih, spletnih konferencah ali pa se izobražujemo s posnetki le teh. Zato vam posredujem nekaj spletnih povezav na izobraževalne videe, katere je prijazno poslal Jani Gačnik.