Sadjarsko društvo Bele krajine

Delavnica cepljenja sadnih rastlin

Na Učnem vrtu dr. Derganca smo v soboto 24. 8. 2019 ob 18. uri izvedli delavnico o cepljenju sadnih rastlin. Načine cepljenja sta predstavila Jani Gačnik in Jože Konda. Ker se v avgustu in septembru izvaja cepljenje sadnega drevja na speče oko, je bil namen delavnice tak, da so se udeleženci delavnice tudi sami preizkusili v tehniki cepljenja. Delavnica je bila zaradi aktualnosti zelo dobro obiskana in dobro sprejeta.

Jani Gačnik prikazuje način cepljena
Jože Konda predstavi podlubno cepljenje