Sadjarsko društvo Bele krajine

Prikaz rezi različnih sadnih vrst

V Učnem vrtu dr. Derganca v Semiču smo si dne 18. 2. 2019 ogledali predstavitev različnih rezi sadnih vrst pod strokovnim vodstvom Janija Gačnika. Nato smo na novo usvojeno znanje preizkusili še preostali člani društva na sadnih drevesih Učnega vrta.

Naslednji dan 19. 2. 2019 smo se zbrali v sadovnjaku Srečka Povšeta v Dolenjcih, kjer nam je obrezovanje prikazala Andreja Brence, svetovalka za sadjarstvo iz KGZS Novo mesto.

Jani Gačnik prikazuje način obrezovanja na jablani
Prikaz rezi Andreje Brence v Dolenjcih