Sadjarsko društvo Bele krajine

Aktualna tehnološka opravila v sadovnjaku

V Škofovem nasadu na Boldražu je bilo 3. septembra strokovno srečanje na temo aktualna tehnološka opravila v sadovnjaku pod vodstvom Andreje Brence, svetovalke za sadjarstvo iz KGZS – Zavod NM.

Glavne teme strokovnega srečanja so bile:

  • Dozorevanje jablan in hrušk v 2019
  • Aktualna opravila v nasadih različnih sadnih vrst v tem času