Sadjarsko društvo Bele krajine

20. ocenjevanje domačih ŽGANJ in SOKOV

V petek 22. marca je ob 17h potekala prireditev ob podelitvi priznanj jubilejnega 20. ocenjevanja domačih žganj in sokov na Domačiji Raztresen v Rimu 5 Adlešiči.

Letos je bilo zbranih in ocenjenih 45 vzorcev žganj in 13 vzorcev likerjev. Sedem članska komisija je ocenjevala  po 20 točkovnem sistemu. Ocenjevali so barvo ( 0-1 točk), bistrost ( 0-1 točke), vonj ( 0-8 točk) in okus ( 0-10 točk),

Ocenjevanje po pravilniku in dosežene medalje:

  • 18 -20 točk                       zlato priznanje:  16 žganj in 3 likerji
  • 16,50 – 17.99                   srebrno priznanje:  18 žganj in 10 likerjev
  • 15,00 – 16,49                   bronasto priznanje: 8 žganj in 0 likerjev

Najvišjo oceno 18,90 je prejel Janko Veselič za dve žganji: tropinovec in slivovko.

Ocenjevanje je pokazalo, da se kvaliteta žganj in likerjev iz leta v leto zvišuje. Le 3 vzorci niso prejeli priznanja.

Zbranih je bilo tudi 10 vzorcev sadnih sokov. Sedem članska komisija je ocenjevala  po 20 točkovnem sistemu. Ocenjevali so barvo ( 0-4 točke), bistrost ( 0-4 točke), vonj ( 0-4 točke) in okus ( 0-8 točk),

Ocenjevanje po pravilniku in dosežene medalje:

  • 18 -20 točk                       zlato priznanje:  4 sokovi
  • 16,50 – 17.99                   srebrno priznanje:  4 sokovi
  • 15,00 – 16,49                   bronasto priznanje:  2 soka

Najvišjo oceno 19,00 je prejel Štefan Gjergjek za sok iz višenj in jabolk. Ocenjevanje je pokazalo, da so bili vsi sokovi brez napak in kvalitetno narejeni.