Sadjarsko društvo Bele krajine

Urejanje sadnih vrtov – sobota 16. 3. 2024

V soboto 16. 3. 2024 smo se člani Sadjarskega društva Bele krajine ob 13h zbrali pri Polharski koči na Smuku ter obrezali visokodebelna drevesa v nasadu ob koči Polharskega društva.

Po končanem obrezovanju na Smuku smo se odpeljali na sadni vrt dr. Drganca v Semiču, kjer smo obrezali večino dreves. Dreves, ki jih nismo obrezali v soboto bodo služila pokazu rezi skupinam, ki si bodo vrt prišle ogledat v prihodnjih tednih.