Sadjarsko društvo Bele krajine

Sadjarska ekskurzija Slavonija – Baranja

Med 12. 6. in 14. 6. 2024 smo člani Sadjarskega društva Bele krajine imeli ekskurzijo v Slavonijo (Hrvaška) ter Baranjo (Srbija).

V Đakovem smo si ogledali katedralo, ki jo je zgradil škof Strossmayer ter glavno ulico. Naslednji ogled je bil Naravni park Kopački rit, ki se nahaja med Donavo in Dravo ter je največje močvirje v Evropi. V času obiska je bila gladina vode visoka (kak meter pod rekordom) zato smo se z ladjico peljali v nivoju krošenj dreves. Sledil je ogled intenzivnih sadovnjakov jablan ter namakalnega sistema.

Drugi dan smo imeli voden ogled Novega sada ter Petrovaradina, ki je na drugem bregu Donave. Sprehodili smo se po podzemnih galerijah Petrovaradinske trdnjave. Nato smo odšli v Sremske Karlovce, ker smo si ogledali mesto ter obiskali čebelarstvo Živanović.

Zadnji dan smo obiskali podjetje Atos Fructum v Mali Remeti na Fruški gori, kjer imajo 100 ha intenzivnih nasadov jablan, 12 ha marelic ter 16 ha vinogradov avtohtonih sort. Ogledali smo si sadovnjak poleg stavbe. Nato so nam predstavili svoje prostore za shranjevanje vin ter pakirnico.