Sadjarsko društvo Bele krajine

19. OCENJEVANJE DOMAČIH ŽGANJIN IN SADNIH SOKOV na domačiji Raztresen v Rimu 2023

Ocenjevanje bo v torek, 21. marca 2023 ob 9. uri na Domačiji Raztresen.
Podelitev priznanj bo v petek, 24. marca 2023 ob 17. uri na Domačiji Raztresen.