Sadjarsko društvo Bele krajine

Predavanje o pridelavi breskev in češenj v Kulturnem domu v Črnomlju 28. 2. 2023

Predaval je bil g. Ivan Kodrič, univ. dipl. inž. kmet., ki je bil v preteklosti zaposlen na KGZ Nova Gorica kot specialist za sadjarstvo.