Sadjarsko društvo Bele krajine

19. ocenjevanje žganj in sadnih sokov na Domačiji Raztresen v Rimu pri Adlešičih

Ocenjevanje je potekalo v torek, 21. marca 2023 ob 9. uri na Domačiji Raztresen. Slovesna podelitev priznanj je bila  v petek, 24. marca 2023 ob 17. uri na Domačiji Raztresen, V okviru podelitve je ga. Tatjana Kmetič Škof iz KGZS – Zavod Novo mesto izvedela krajše predavanje: Osnove registra kmetijskih gospodarstev in dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Družina Kmetič je pripravila kratek kulturni program na podelitvi priznanj. Pred podelitvijo priznanj je član ocenjevalne komisije mag. Klemen Saje opozoril na napake pri pridelavi sokov in žganj. Na zaključni prireditvi je bilo možno pokušati ocenjene sokove in žganja.