Sadjarsko društvo Bele krajine

Zaščita in oskrba travniških sadovnjakov

Delavnica je potekala v ponedeljek, 14. junija v učnem vrtu dr. Derganca v Semiču ob 17.00 uri. Vodil jo je Janez Gačnik.