Sadjarsko društvo Bele krajine

gremo na semš´ki plac

Sadjarsko društvo Bele krajine je soorganizator aktivnosti na Učnem vrtu dr. Derganca, ki potekajo v sklopu prireditve Gremo na Semš’ki plac. Če kdo nima  v soboto kaj početi je vabljen v Belo krajino..

Lep pozdrav,

Jani Gačnik

Priloge