Sadjarsko društvo Bele krajine

STRTOKOVNO SREČANJE – aktualna opravila v sadovnjaku v tem letnem času v sadovnjaku Škofovih na Boldražu 6. 9. 2022

Glavne teme strokovnega srečanja:

  • Predstavitev dela svetovalke za varstvo narave in okolja ter sadjarstvo
  • Dozorevanje jabolk 2022
  • Aktualna opravila v nasadih v tem času
    Strokovno srečanje je vodila mag. Urška Cvelbar, svetovalka za varstvo narave in okolja ter sadjarstvo, iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.