Sadjarsko društvo Bele krajine

Strokovna ekskurzija v Avstrijo in na Madžarsko

V skladu s programom dela, sprejetim na občnem zboru, se je Sadjarsko društvo Bele krajine na letošnjo strokovno ekskurzijo odpravilo v tujino, na Madžarsko (26. – 28 avgust 2022). Ogledali smo si zanimivosti v Avstriji in na Madžarskem. O tem je napisala prispevek naša članica Tatjana Kmetič Škof.