Sadjarsko društvo Bele krajine

Strokovno srečanje – aktualna tehnološka opravila v sadovnjaku. Srečanje je bilo v Učnem vrtu dr. Derganca v Semiču.

Na srečanju je Jani Gačnik, univ. dipl. inž. kmet. predstavil tehnološka opravila v nasadu v mesecu juniju in aktualne bolezni in škodljivce v sadovnjaku.

V drugem delu srečanja pa so potekala  praktična dela v nasadu in vinogradu.