Sadjarsko društvo Bele krajine

Strokovno srečanje – aktualna tehnološka opravila v sadovnjaku, ki je bilo 14. septembra 2021 ob 16. uri v Učnem vrtu dr. Derganca v Semiču.

Na srečanju je Jani Gačnik predstavil tehnološka opravila v nasadu v mesecu septembru. Največji poudarek je bil namenjen letni rezi.

V letošnjem letu se zaradi pozebe soočamo z bujno rastjo sadnih dreves. Z letno rezjo poskrbimo za boljšo osvetlitev in zasnovo cvetnih brstov, hkrati pa se zmanjšuje bujnost dreves. Letošnja lepa jesen je optimalna za izvedbo tega ukrepa.
V drugem delu srečanja so potekala praktična dela v sadovnjaku.