Sadjarsko društvo Bele krajine

30 let Sadjarskega društva Bela krajina

Pred tridesetimi leti je 42 Belokranjcev – ljubiteljev sadja, sadnega drevja in svojih sadovnjakov – ustanovilo Sadjarsko društvo Bele krajine. V Kulturnem centru Semič smo 4. 9. 2021 proslavili ta jubilej. Po kulturnem programu smo zaslužnim članom društva podelilo priznanje in plakete društva.