Sadjarsko društvo Bele krajine

PRIKAZ REZI IN DELAVNA AKCIJA V UČNIH VRTOVIH

V program dela Sadjarskega društva smo si zadali, da bomo sodelovali pri urejanju učnih vrtov: Čebelarske učne poti v Žuničih, Varstveno delovnem centru v Črnomlju, Polharskem nasadu na Smuku in Učnem vrtu dr. Derganca v Semiču. Prikaz rezi in delavna akcija je potekala 20. 3. 2021