Sadjarsko društvo Bele krajine

PRAKTIČNI PRIKAZ OBREZOVANJA SADNEGA DREVJA

V sredo 10 marca 2021 ob 16 uri smo v organizaciji z Zavodom za izobraževanja in kuturo Črnomelj imeli prikaz obrezovanja sadnega drevja v učnem vrtu dr. Derganca v Semiču. Praktični prikaz obrezovanja je vodil Jani Gačnik.