Sadjarsko društvo Bele krajine

Volilni letni zbor SDBK in menjava vodstva društva 10. 2. 2023

Člani Sadjarskega društva Bela krajine smo se zbrali na rednem volilnem občnem zboru v restavraciji Štajdohar v Kanižarici pri Črnomlju, kjer smo pregledali delo v preteklem letu in izvolili novo vodstvo. Za predsednika društva SDBK smo izvolili Mateja Rožiča, kije zamenjal po preteklem mandatnem obdobju Bojana Jakša. Prav tako smo izvolili nov upravni in nadzorni odbor ter strokovno komisijo in častno razsodišče.

Predsednik SDBK Matej Rožič