Sadjarsko društvo Bele krajine

Aktualna tehnološka opravila v sadovnjaku, ki je bilo organizirano v sodelovanju s KGZS – Zavod Novo mesto

Belokranjski sadjarji smo se zbrali 25. avgusta 2020 v Škofovem sadovnjaku na Boldražu. Strokovno srečanje je vodila ga. Andreja Brence, svetovalka za sadjarstvo iz Kmetisko gozdarskega zavoda Novo mesto.

Tema srečanja je bila :

Dozorevanje jablan in hrušk v letu 2020

Aaktualna opravila v nasadih različnih sadnih vrst v tem letnem času.