Sadjarsko društvo Bele krajine

Strokovno srečanje v učnem vrtu dr. Derganca v Semiču 6.6.2018