Sadjarsko društvo Bele krajine

Strokovno srečanje – aktualna tehnološka opravila v sadovnjaku, s poudarkom na varstvu rastlin.

Srečanje je bilo organizirano v sodelovanju s KGZS – Zavodom Novo mesto. Predaval je mag. Domen Bajec.

V drugem delu bo Jani Gačnik (Zavod Jabolko) predstavil pomen tehnoloških opravi v mesecu juniju.
Sledilo je praktično urejanje Učnega vrta: redčenje plodičev, izrezovanje plesnivih in ušivih poganjkov.