Sadjarsko društvo Bele krajine

Strokovna ekskurzija po Beli krajini 14. 5. 2022

V Sadjarskem društvu Bele krajine smo v soboto 14. 5. 2022 organizirali strokovno ekskurzijo po Beli krajini, z namenom, da spoznamo dobre prakse v domačem okolju. Naše popotovanje po Beli krajini smo začeli v Metliki, natančneje v Križevski vasi na Kmetiji Pavlovič, ki je specializirani za integrirano pridelavo zelenjave v pokritih prostorih in na prostem. Strmijo za tem, da bodo kupcem ponudili čim bolj zdrave pridelke z visoko biološko vrednostjo hranil in polnega okusa. Da je temu tako smo izdelke tudi okušali. Na ekološki kmetiji Zorc na Krvavčjem vrhu smo si ogledali lepo urejen travniški sadovnjak in obrat za predelavo sadja v jabolčni sok, ki je znan po kakovostnih storitvah. Člani sadjarskega društva smo veseli, da imamo v svojem okolju zgleden primer sadjarske pridelave in predelave. Sledil je obisk Muzejske hiše v Semiču, kosilo v hotelu Smuk Semič, ogled razstave ” Domovina je kultura” v Kulturnem domu Črnomelj in ogled Šokčevega dvora v Žuničih.