Sadjarsko društvo Bele krajine

Člani društva na strokovni ekskurziji v Srbiji