Sadjarsko društvo Bele krajine

Sadjarsko čebelarski dan, Žuniči, 3. 10. 2009

V okviru izvedbe projekta z naslovom: Čebele kot nosilec biotske raznovrstnosti, financiranega s strani programa Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.