Sadjarsko društvo Bele krajine

Sadjarska opravila v nasadu v mesecu novembru