Sadjarsko društvo Bele krajine

Razstava sadja v Semiču, 24. – 26. 10. 2008