Sadjarsko društvo Bele krajine

Predavanje »Zdravilne rastline med tradicijo in znanostjo«

Predavanje »Zdravilne rastline med tradicijo in znanostjo«, je izvedla izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač, mag. farm., ki jezaposlena na Katedri za farmacevtsko biologijo Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani. Predavanja se je udeležilo več kot osemdeset poslušalcev iz cele Bele krajine.