Sadjarsko društvo Bele krajine

Dozorevanje sadja

Utrinki iz srečanje sadjarjev v nasadu Milorada Jakovca v Črnomlju, petek 12. 9. 2008.
Na strokovnem srečanju je Martin Mavsar, svetovalec za sadjarstvo s Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, govorili o dozorevanju jabolk in hruš

k