Sadjarsko društvo Bele krajine

20-letnica SDBK

Prireditev 3.6.2011 v kulturnem centru v Semiču