Sadjarsko društvo Bele krajine

15. ocenjevanje žganj in sadnih sokov v Rimu pri Adlešičih 31.03.2017