Sadjarsko društvo Bele krajine

13. ocenjevanje žganj in sadnih sokov v Rimu pri Adlešičih 9.04.2015