Sadjarsko društvo Bele krajine

12. ocenjevanje žganj in sadnih sokov v Rimu pri Adlešičih 3.04.2014