Sadjarsko društvo Bele krajine

10. ocenjevanje žganj in sadnih sokov v Rimu pri Adlešičih 13.04.2012